Compliance Verklaring

ISO/IEC 27001:13 Compliance Verklaring

Verklaring met betrekking tot het informatiebeveiligingsbeleid van ZyLAB en compliancy met ISO/IEC 27001:13.

ZyLAB ontwikkelt en onderhoudt een informatiebeveiligingsbeleid dat sinds 2008 operationeel is.

Sinds 2017, zijn het beleid en de procedures van ZyLAB geformaliseerd volgens de ISO/IEC 27000 series met als doel totale certificering in september 2018.
Gebaseerd op uitgevoerde interne audits, kunnen we met zekerheid stellen dat ZyLAB’s werkwijze momenteel compliant is met de ISO/IEC 27001:13 standaarden.