Een Productiviteitsrevolutie voor FOIA & WOB-verzoeken

Door de exponentiële toename van het aantal informatieverzoeken, is het voor organisaties wereldwijd niet langer mogelijk deze op tijd verwerken. Binnen grote overheidsinstanties bestaan enorme afdelingen die dergelijke verzoeken behandelen en die soms wel 10 keer groter zijn dan interne juridische afdelingen. Dit geeft de noodzaak aan voor meer automatisering als het gaat om deze verzoeken tot openbaarmaking van informatie.

Bij het verwerken van verzoeken tot openbaarmaking van informatie bestaan vele mogelijke automatiseringsniveaus om het proces te optimaliseren, de middelen efficiënter in te zetten en om te gaan met de toenemende gegevensvolumes.

  • ZyLAB respecteert uw Privacy