On-Demand Webinars

Het efficiënt en volledig afhandelen van Wob-verzoeken

Tijdens deze demonstratie over het efficiënt en volledig afhandelen van Wob-verzoeken laat Daniël Schuuring, Product Manager en eDiscovery expert van ZyLAB, zien hoe ZyLAB kan helpen een Wob-verzoek slimmer, sneller, eenvoudiger én op betrouwbare wijze uit te voeren.

BEKIJK WEBINAR

Building the Business Case to Take Back Control over your eDiscovery

In dit webinar laat Jeffrey Wolff, Hoofd eDsicovery Architect bij ZyLAB, zien hoe uw organisatie op succesvolle wijze uw organisatie een eDiscovery oplossing kan implementeren. Gedurende deze 35 minuten durende webinar leert u:

  • Wat de meest rendabele onderdelen zijn van het eDiscovery proces om controle over te nemen;
  • Wat de voordelen van een “use-what-you-need” SaaS-oplossing in plaat van een dure on-premise installatie;
  • Hoe eenvoudig het is deze oplossingen te gebruiken, dankzij automatisering en doe-het-zelf-functionaliteit
  • Hoe u uw data met 90% kunt reduceren door dergelijke tools te gebruiken, voordat u uw data overdraagt aan externen of de verzoekende partij;
  • Hoe een interne business case te bouwen om het terugnemen van de controle over eDiscovery te rechtvaardigen.

BEKIJK WEBINAR

ACEDS Webinar – het eDiscovery Maturity Model

Hoe volwassen is uw in-house eDiscovery? Werkt u nog steeds ad hoc, gebruikt u standaardsoftware, of maakt u gebruik van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie? In het Engelstalige webinar ‘the eDiscovery Maturity Model: Preparing your organization for better eDiscovery Management’ bespreken Mary Mack, Jeffrey Wolff en Johannes Scholtes de verschillende stadia van het model:

  • Leer hoe verschillende tools zich tot elkaar verhouden, inclusief de specialistische software, op gebied van resultaatkwaliteit, efficiëntie, veiligheid, en kosten;
  • Ontdek waar uw organisatie staat in het eDiscovery Maturity Model, en hoe de oplossingen en strategieën die u gebruikt invloed hebben op uw vermogen eDiscovery te managen;
  • Zie hoe het eDiscovery Maturity Model een proces beschrijft via welk juridische professionals op eenvoudige wijze gebruik kunnen gaan maken van geavanceerde technologie zoals data analytics en kunstmatige intelligentie (AI).

BEKIJK WEBINAR

TIPS VAN JE COLLEGA’S: OMGAAN MET DE UITDAGINGEN VAN GROTERE WOB-VERZOEKEN

In dit webinar bespreken George Meurders, Teammanager bestuurlijk juridische zaken bij de provincie Gelderland en Johan Boersma, jurist bij de Gemeente Smallingerland, de typische problemen waar ambtenaren in een Wob-proces tegen aan kunnen lopen. Het gesprek wordt gemodereerd door Prof. dr. Ir. Jan Scholtes, hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht en leider van het Data Science en Artificial Intelligence team bij ZyLAB.

BEKIJK WEBINAR

Power Demo – Voorbereiden op eDiscovery onder GDPR

De GDPR gaat alle activiteiten waarbij persoonsgegevens van EU-burgers betrokken zijn, streng reguleren. In deze praktische demo ziet u hoe u zich kunt voorbereiden op de grote impact die deze regulering gaat hebben op eDiscovery en (grootschalige) dataonderzoeken, op de afhandeling van informatieverzoeken en internationale Merger & Acquisition (M&A) operaties.

BEKIJK WEBINAR

30-minuten Power Demo voor Advocatenkantoren

eDiscovery biedt aantrekkelijke voordelen voor advocaten en legal support personeel. Met behulp van de allerlaatste technologieën helpt ZyLAB advocatenkantoren de feiten in een zaak al vroeg in het proces te doorgronden zodat u zich volledig kunt richten op het ontwikkelen van de best mogelijke juridische strategie voor uw cliënt.

BEKIJK WEBINAR

Efficiënt Handelen in een Mededingingsonderzoek

De juridische markt heeft steeds meer profijt van de snelle ontwikkelingen in Artificial Intelligence. Naast contract analytics, contract review en M&A, kunnen ook andere praktijken heel goed profiteren van deze vooruitgang. Bijvoorbeeld bij onderzoeken gerelateerd aan mededinging, omkoping, zorg-, milieu- voedsel- of financiële fraude. Of bij een verzoek van een toezichthouder naar de mate van bescherming van persoonsgegevens in het kader van de GDPR.

Wanneer een toezichthouder om informatie vraagt of al in beslag heeft genomen, is het zaak zo snel mogelijk duidelijk inzicht te hebben in de relevante informatie. Automatisering is hierbij onvermijdelijk. In dit webinar laten wij samen Ruben Elkerbout, Partner bij Stek Advocaten, zien hoe u met de juiste techniek, efficiënt kunt handelen bij zo’n onderzoek.

BEKIJK WEBINAR

Artificial Intelligence bij Bedrijfsovernames en Fusies

Bij bedrijfsovernames en fusies (M&A) en gelijksoortige gecompliceerde corporate transacties moeten betrokken partijen op zoek naar de voor de transactie relevante informatie die verborgen zit in huur-, koop- en leasecontracten, kredietovereenkomsten, beschrijving van het onderpand, onderhoudsdocumentatie en vele andere relevante documenten.

Machine learning, Natural Language Processing (NLP) en aanverwante technieken als tekst-mining, data-analyse, predictive coding zijn allemaal technieken uit de wereld van Artificial Intelligence (AI) die kunnen worden ingezet om specifieke document-categorieën te ontdekken en in die documenten relevante informatie te vinden.

BEKIJK WEBINAR

Bereid uw bedrijf voor op de General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. De GDPR is een richtlijn waarmee de Europese Commissie de persoonsgegevens van individuen binnen de Europese Unie (EU) strenger gaat beschermen.

Ook voor Nederlandse bedrijven wordt het hoog tijd om kritisch te bekijken hoe zij omgaan met de bescherming, het beheer en het gebruik van persoonsgegevens van klanten en werknemers.

In dit webinar illustreert Machteld Hiemstra, counsel bij het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons, hoe bedrijven zich pro-actief kunnen voorbereiden op deze GDPR.

Jan Scholtes, Chief Strategy Officer van ZyLAB, toont aan de hand van praktische cases aan hoe het gebruik van de juiste eDiscovery oplossing bedrijven kan ondersteunen bij het waarborgen van de steeds strenger wordende privacyregels.

BEKIJK WEBINAR