Artificial Intellligence

ebook

Artificial Intelligence in de Praktijk

Alles over het spectrum aan AI-technologieën voor eDiscovery

READ THE EBOOK

webinar

Artificial Intelligence bij Bedrijfsovernames en Fusies

Bij bedrijfsovernames en fusies (M&A) en gelijksoortige gecompliceerde corporate transacties moeten betrokken partijen op zoek naar de voor de transactie relevante informatie die verborgen zit in huur-, koop- en leasecontracten, kredietovereenkomsten, beschrijving van het onderpand, onderhoudsdocumentatie en vele andere relevante documenten.

Machine learning, Natural Language Processing (NLP) en aanverwante technieken als tekst-mining, data-analyse, predictive coding zijn allemaal technieken uit de wereld van Artificial Intelligence (AI) die kunnen worden ingezet om specifieke document-categorieën te ontdekken en in die documenten relevante informatie te vinden.

WATCH WEBINAR