De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

EDISCOVERY EN DE AVG (GDPR)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel aangeduid met de Engels term General Data Protection Regulation (GDPR), is sinds mei jl. van kracht. Met de AVG bepaalt de Europese Commissie hoe bedrijven en overheidsorganisaties moeten omgaan met persoonsgegevens van mensen in de Europese Unie.

De AVG omvat een veelvoud aan regels die betrekking hebben op gegevensbescherming, privacy en cyberbeveiliging en de toegang tot informatie. Zo heeft iedereen het recht om een ​​organisatie te vragen welke persoonlijke informatie deze over hem of haar heeft. En iedereen kan gebruik maken van “het recht om te worden vergeten”.

De AVG kent strikte cyberbeveiligingsvereisten en regels voor gegevensverwerking. Bedrijven zijn verplicht om gevoelige informatie te anonimiseren of te pseudonimiseren wanneer het niet expliciet nodig is dergelijke informatie op te slaan. Daarnaast moeten zij vooraf duidelijke toestemming vragen voordat bepaalde persoonlijke informatie mag worden verzameld en opgeslagen.

De eDiscovery-technologie van ZyLAB ondersteunt bedrijven om te voldoen aan de belangrijkste regels voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

VOORDELEN

Meer lezen over GDPR en eDiscovery

ZyLAB’s “No Silver Bullet….”  Webinar […] “… is het beste GDPR webinar dat ik heb gezien wat betreft praktische tips en informatie.”

~ Director Practice Support & Office @ Vinson & Elkins