WOB en FOIA

Verzoeken in het kader van WOB & EU General Data Protection Regulation

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geeft de burger het recht tot inzicht in de informatie waarover de overheid beschikt. Het is de plicht van iedere overheidsinstantie om binnen strikte deadlines die informatie te overhandigen, zonder dat daarbij regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden overtreden of dat er geheime informatie wordt prijsgegeven. Het betreft informatie neergelegd in documenten (WOB artikel 3.1) en alle andere documenten betreffende de bestuurlijke aangelegenheid. Dat omvat naast dossiers ook email en algemene bestandsopslag (WOB artikel 3.2). De ZyLAB software is de ideale oplossing om snel en eenvoudig te reageren op verzoeken in het kader van de WOB of de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Voordelen van ZyLAB bij WOB & EU GDPR

Gebruikers spreken van “een ware productiviteit revolutie” wanneer zij ZyLAB gebruiken bij de afhandeling van WOB-verzoeken en werkzaamheden om dossiers compliant te maken aan de nieuwe Europese GDPR.