DE EERSTE TIEN “SEARCH QUERIES” VAN EEN TOEZICHTHOUDER

Datum en tijd: 11 september, 16:00 – 19:00 uur 
Plaats: Loyens & Loeff
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam

De eerste tien “search queries” van een toezichthouder

Steeds meer toezichthouders, steeds meer informatieverzoeken. Of het nu mededingings-, fiscale-, milieu-, privacy-, financiële-, of gezondheidszorg zaken betreft: u wordt het hemd van het lijf gevraagd.

Informatieverzoeken zijn lastig maar nog relatief onschuldig. Het kan echter ook voorkomen dat een toezichthouder onaangekondigd langskomt. Dat is een stuk ingrijpender voor uw organisatie. De toezichthouder mag –  in beginsel – alle (digitale) documenten die hij nodig heeft, inzien en kopiëren voor zijn onderzoek.

Zowel bij een informatieverzoek als een inval breekt er bij de meeste bedrijven paniek uit en begint de race tegen de klok.

Waarnaar zoekt de toezichthouder precies?

Alle betrokken partijen willen zo snel mogelijk duidelijk overzicht krijgen van de ware aard van de gebeurtenissen. U wilt vanzelfsprekend meewerken en zo snel mogelijk de zaak uit de wereld hebben om verdere reputatieschade te voorkomen. De grote vraag is echter: wat zoekt de toezichthouder precies en hoe zoeken ze?

De ACEDS Benelux Chapter brengt op 11 september een bijzonder panel samen dat hierop het antwoord heeft. Vijf experts uit de onderzoekspraktijk behandelen in een open discussie, vragen als: welke personen zijn relevant voor het onderzoek? Is er aansturing geweest vanuit het management? Wat is er precies gebeurd, wanneer en hoe is het gedaan?

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, gebruiken toezichthouders zelf ook eDiscovery-technologie. Leer van de experts hoe dit wordt gedaan en bereid u optimaal voor op vragen die zeker gaan komen zodat u als het nodig is, snel en volledig antwoord kunt geven.

Het panel

Bart Bruin is medeoprichter en directeur van het forensisch onderzoeksbureau Integis. Bart is een ervaren forensisch accountant die gedurende zijn loopbaan voor uiteenlopende opdrachtgevers opdrachten heeft vervuld vooral op het brede gebied van integriteit en veiligheid.

Robin Fiolet is criminoloog en forensisch onderzoeker en als senior associate verbonden aan het Corporate Investigations team van advocatenkantoor Loyens & Loeff. Robin is gespecialiseerd in het adviseren over en het uitvoeren van (interne) forensische onderzoeken naar fraude rondom ondernemingen.

Marc Wiggers is advocaat bij Loyens & Loeff en lid van de praktijkgroep Mededinging & Overheid, het Competition Litigation Team, Corporate Investigations Team en het Zorgteam. Marc adviseert over de toepassing van de mededingingsregels (kartelverbod, verbod van misbruik van machtspositie, verbod van staatssteun en concentratietoezicht) en het algemene zorgregulatoire kader. Daarnaast is Marc gespecialiseerd in het toezicht van de ACM, de NZa en de IGJ, interne onderzoeken (corporate investigations) en compliance.

Ronald van Vliet is digitaal forensisch onderzoeker van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Sinds 2009 is hij tevens verbonden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als forensisch ICT specialist. Ronald heeft veel ervaring met het gebruik van diverse vormen van technische hulpmiddelen en ondersteuning bij grote data onderzoeken van toezichthouders.

Prof. dr. Ir. Jan Scholtes is hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht en leider van het Data Science en Artificial Intelligence team bij ZyLAB. Jan was luitenant bij de inlichtingendienst van de Koninklijke Nederlandse Marine en was betrokken bij het inzetten van eDiscovery software bij onder andere de Oorlogsmisdaden Tribunalen van de VN, de FBI-Enron onderzoeken, het Witte Huis en duizenden andere gebruikers wereldwijd.

Inschrijven

Schrijf u nu alvast in voor deze unieke paneldiscussie op 11 september. Vanzelfsprekend is er ruim gelegenheid om mee te discussiëren, vragen te stellen en achteraf te netwerken met mede-eDiscovery specialisten. U hoeft geen lid te zijn van ACEDS om deel te mogen nemen.